Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o. o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  więcej >


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  więcej >


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  więcej >


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  więcej >


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  więcej >


Uchwała Nr LVI/350/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 więcej >


Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 więcej >


Uchwała Nr XXXVII/275/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  więcej >


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług  więcej >


Uchwała Nr XLII/380/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. na lata 2017-2020.  więcej >Osoba odpowiedzialna za treść: Tu nazwisko osoby odpowiedzialnej
Data modyfikacji: 2014/05/16 14:23:58
Redaktor: Robert Gajda

realizacja informatyczna: logo ornak